Český červený kříž
Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek

Zdravotník zotavovacích akcí 22.09.2017

Uskuteční se v termínech:

1.část 22.09.2017 (16:00- 19:00 hodin)
23.09.2017 (8:00- 18:00 hodin)
24.09.2017 (8:00- 18:00 hodin)
2.část 21.10.2017 (8:00- 18:00 hodin)
22.10.2017 (8:00- 15:00 hodin)

Místo konání:

Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek, ul. 1.Máje 2318, 738 01 Frýdek-Místek.

Určeno pro:

Pedagogické pracovníky, širokou veřejnost, zájemce o výkon funkce zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě.

Využití:

Jako zdravotníci zotavovacích akcí, škol v přírodě, lyžařských a turistických zájezdů, jako zdravotníci na hromadných společenských, kulturních a sportovních akcí.

Ukončení školení:

Závěrečné testy, předání průkazu a „Osvědčení o absolvování kurzu“.

Délka platnosti průkazu: neomezená

Povinné doškolení: 1 x za 4 roky

Platbu můžete uhradit hotově v den zahájení školení, nebo fakturou na základě objednávky vysílající organizace.

Kurz již proběhl.