Český červený kříž
Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek

Doškolení - Zdravotník zotavovacích akcí 05.10.2019

DOŠKOLENÍ - „Zdravotník zotavovacích akcí“

Termín: 05.10.2019

Místo konání: Český červený kříž, ul. 1.Máje 2318

738 01 Frýdek-Místek

Plán školení: sobota 05.10.2019 08°° - 12°°

12°° - 13°° přestávka na oběd

13°° - 16°°

16°° - 17°° závěrečné testy

Cena: Doškolení „Zdravotník zotavovacích akcí“ 05.10.2019 1000,- Kč

Platbu můžete uhradit hotově v den zahájení školení, nebo fakturou na základě objednávky vysílající organizace.

Nezapomeňte přinést sebou průkazku, kde Vám bude prodloužena platnost kurzu

na další 4 roky.

PŘIHLÁŠKA

Zaslat zpět, nebo potvrdit telefonicky 777 332 518, nebo E-mail cck-fm@quick.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Doškolení „Zdravotník zotavovacích akcí“ dne 05.10.2019

Evidenční číslo: .…………………………

vyplňte dle průkazu ZZA

Jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………….

Datum narození: …………………………..

Bydliště: ……………………………………….. Okres: ………………… PSČ: …………….

Telef.kontakt: ………………………………… E-mail: ……………………………………..

Vysílající organizace + adresa + IČ: ……..……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

email: ….…………………………………... telef. kontakt: …………………………………...

Kurz již proběhl.