Český červený kříž
Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek

Doškolení - Zdravotník zotavovacích akcí 14.03.2020

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Oblastní spolek, ul.1.máje 2318, 738 01 Frýdek – Místek

Tel. 777 332 518,777 332 520 E-mail: cck-fm@quick.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOŠKOLENÍ - „Zdravotník zotavovacích akcí“

Termín: 14.03.2020

Místo konání: Český červený kříž, ul. 1.Máje 2318

738 01 Frýdek-Místek

Plán školení: sobota 14.03.2020 08°° - 12°°

12°° - 13°° přestávka na oběd

13°° - 16°°

16°° - 17°° závěrečné testy

Cena: Doškolení „Zdravotník zotavovacích akcí“ 14.03.2020 1000,- Kč

Platbu můžete uhradit hotově v den zahájení školení, nebo fakturou na základě objednávky vysílající organizace.

Nezapomeňte přinést sebou průkazku, kde Vám bude prodloužena platnost kurzu na další 4 roky.

PŘIHLÁŠKA

Zaslat zpět, nebo potvrdit telefonicky 777 332 518, nebo E-mail cck-fm@quick.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Doškolení „Zdravotník zotavovacích akcí“ dne 14.03.2020

Evidenční číslo: .…………………………

vyplňte dle průkazu ZZA

Jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………….

Datum narození: …………………………..

Bydliště: ……………………………………….. Okres: ………………… PSČ: …………….

Telef.kontakt: ………………………………… E-mail: ……………………………………..

Vysílající organizace + adresa + IČ: ……..……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

email: ….…………………………………... telef. kontakt: …………………………………...

Kurz již proběhl.