Český červený kříž
Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek

Zdravotník zotavovacích akcí 20.05.2022

Kurz "Zdravotník zotavovacích akcí" je určen pro pedagogické pracovníky, širokou veřejnost, zájemce o výkon funkce zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě.

Využití absolventů kurzu "Zdravotník zotavovacích akcí" a to jako zdravotníci zotavovacích akcí,škol v přírodě, lyžařských a turistických zájezdů, jako zdravotníci na hromadných společenských, kulturních a sportovních akcí.

Kurz „ ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ“

se uskuteční v termínech: 1.část 20.05.2022 (16°°- 19°° hodin)

21.05.2022 ( 8°°- 18°° hodin)

22.05.2022 ( 8°°- 18°° hodin)

2.část 28.05.2022 ( 8°°- 18°° hodin)

29.05.2022 ( 8°°- 15°° hodin)

Zájemce o kurz " Zdravotník zotavovacích akcí" musí absolvovat obě částí kurzu .

Ukončení školení: závěrečné testy, předání průkazu a „Osvědčení o absolvování kurzu“.

Délka platnosti průkazu: neomezená

Doporučené doškolení: 1 x 4za roky

Platbu můžete uhradit hotově v den zahájení školení, nebo fakturou na základě objednávky vysílající organizace.

Místo konání: Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek

ul. 1.Máje 2318, 738 01 Frýdek-Místek

Kurz již proběhl.