Český červený kříž
Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek

Oblastní spolek ČČK FM

Český červený kříž (ČČK) je humanitární společností působící na celém území České republiky - existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumení, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí ČK.

K symbolům ČČK i celého hnutí ČK řadíme základní principy, hesla a znaky.

Základní principy: humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.

Čím se zabýváme?

Výuka první pomoci

Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek Vám nabízí školení a kurzy první pomoci pro děti, mládež, členy ČČK i širokou veřejnost. Jsme držitelem evropského certifikátu pro výuku první pomoci EFAC a máme akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. S výukou první pomoci máme velmi bohaté zkušenosti a v letošním roce jsme vyškolili v první laické pomoci přes 700 osob.

Oceňování dárců

Český červený kříž oceňuje bezpříspěvkové dárce krve medailemi prof. MUDr. Jana Janského( objevitele 4 krevních skupin). Za 10 odběrů bronzovou, za 20 odběrů stříbrnou a za 40 odběrů zlatou medailí. Za 80, 120 a 160 dosažených odběrů pak předává dárcům Zlaté kříže.

Ošacovací středisko

Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek poskytuje sociálně slabým občanům na potvrzení o sociální potřebnosti základní ošacení zdarma.

Zdravotnické dozory

V oblasti první pomoci je tradiční činností ČČK Frýdek-Místek zajišťovaní zdravotnických dozorů na společenských, sportovních, kulturních a podobných akcích.
Tyto dozory lze dohodnout na OS ČČK Frýdek-Místek telefonicky 777 332 518, 777 332 520 nebo e-mailem frydekmistek@cervenykriz.eu, cck-fm@quick.cz.

Aktuálně

| Aktuality

Ocenění dárci v Třinci za rok 2022

Dne 22.11.2022 Český červený kříž Frýdek-Místek ocenil dárce z Třinecka, kteří darují krev či plazmu v Nemocnici Třinec.

Bylo oceněno 43 dárců Zlatou medailí za 40 bezpříspěvkových odběrů a 25 dárců Zlatým křížem 3.třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů. Děkujeme dárcům .

Fotografie z akce naleznete v sekci Fotogalerie

| Aktuality

Podzimní kurz "Zdravotníka zotavovacích akcí" a doškolení je již plně obsazeno.

| Aktuality

Zdravotník zotavovacích akcí a doškolení Zdravotník zotavovacích akcí - podzim 2022

Český červený kříž Frýdek -Místek pořádá 40 hodinový kurz "Zdravotníka zotavovacích akcí" a doškolení "Zdravotníka zotavovacích akcí ".

Kurz je limitován počtem účastníků.

Registrace v sekci kurzy.

| Aktuality

Kurz "Zdravotník zotavovacích akcí - květen 2022"

Český červený kříž Frýdek -Místek pořádá kurz "Zdravotníka zotavovacích akcí".

Kurz "Zdravotník zotavovacích akcí" je určen pro pedagogické pracovníky, širokou veřejnost, zájemce o výkon funkce zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě.

Absolventi kurzu mohou působit jako zdravotníci zotavovacích akcí,škol v přírodě, lyžařských a turistických zájezdů, jako zdravotníci na hromadných společenských, kulturních a sportovních akcí.

Kurz je limitován počtem účastníků.

Přihlášky posílejte do 13.5.2022

| Aktuality

Český červený kříž Frýdek-Místek reaguje na aktuální vývoj na Ukrajině

Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek reaguje na aktuální vývoj na Ukrajině.

  • pokračujeme ve sbírce zdravotnického materiálu pro mobilní zdravotnické týmy Červeného kříže na Ukrajině- zdravotnický materiál do známých traumasetů
  • shromažďujeme finanční prostředky na podporu financování další pomoci na Ukrajině
  • pokračujeme v materiální sbírce - hygienické prostředky - zubní kartáček, pasty, mýdla, šampony, toaletní papír, kapesníky, prostředky na praní. Potraviny - konzervy, paštiky, instatní jídla, luštěniny, rýže, přesnídavky, kaše. Vybavení - příbory, talíře, hrnce, hrnky

Děkujeme všem, kteří se již do sbírky zapojili - Základní škola Petra Bezruče, Obec Kaňovice, Obec Krásná, Masarykovo gymnázium Příbor,Obec Lučina a všem jednotlivým dárcům, co k nám přichází a darují.

Kde jsme nápomocni:

V měsíci březnu členové a dobrovolníci při Oblastním spolku ČČK Frýdek-Místek byli a jsou nápomocni na asistenční službě cizinecké policií (již ukončeno) , na KACPU (krajské asistenční centru pro Ukrajinu) , výpomoc členů MS skupiny FM na vlakovém nádraží v Bohumíně - zajišťuje OS ČČK Karviná, výpomoc Statutárnímu městu Frýdek-Místek v přípravě ubytovny Palkovická pro matky s dětmi z Ukrajiny a výpomoc v příprava kontaktního centra v Národním domě pro Ukrajinu.

Členového OS ČČK Frýdek-Místek jsou v kontaktu s krizovým štábem v Praze. Ve spolupráci zajistili dodávky a polepy dodávek, včetně zajištění lokačních služeb a IT služeb.

Členové Místní skupiny Frýdek-Místek jsou napomocni při výdeji ošacení pro matky s dětmi, vždy v lichý týden v měsíci v pátek od 8:00 -11:00

Více fotek ve fotogalerií na Fcb Český červený kříž Frýdek-Místek

| Aktuality

Sbírka zdravotnického materiálu

Ve spolupráci s iniciativou Lékaři pomáhají Česku, vyhlašuje ČČK sbírku zdravotnického materiálu. Ústřední krizový štáb ČČK je ve spojení s Ukrajinským Červeným křížem. Již od roku 2014 poskytujeme na Ukrajinu materiální pomoc a jsme schopni tento zdravotnický materiál doručit přímo na místo.

Prosíme o materiál:

- s co nejdelší expirací ( nedarujte prošlý materiál )

- pouze originálně zabalený a nový materiál

Do řešení humanitárních následků konfliktu na Ukrajině se po boku státu a jiných neziskových organizací svou plnou silou zapojil Český červený kříž.

Pořádáme sbírky na podporu Ukrajinského červeného kříže. Sbíráme zdravotnický materiál a finanční dary - to je to, o co nás naši partneři na Ukrajině žádají.

Chápeme snahu pomoci všemi dostupnými prostředky. Spontánně, vlastními silami. Prosíme vás o trpělivost a raději o zapojení do organizovaných aktivit ČČK a aktivit jiných mimovládních organizací. Humanitární pomoc má totiž velký smysl zejména ve chvíli, kdy je koordinovaná a přesně cílená. Moc vás proto prosíme, abyste nepodnikali kroky na vlastní pěst.

Sledujte naše výzvy, časem se mohou změnit a budeme potřebovat i jiné věci než jenom zdravotnický materiál. Určitě budeme hledat dobrovolníky. Pokud jste připraveni pomoct, nastavte si notifikace na naše sociální sítě.

Spolu to zvládneme!

A pokud máte možnost, podpořte naši veřejnou sbírku na účtě 333999/2700, variabilní symbol 1502. Děkujeme!

https://www.facebook.com/cervenykriz

https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

#napomocukrajine #ceskycervenykriz #redcrossukraine #spolutozvladneme