Český červený kříž
Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek

Oblastní spolek ČČK FM

Český červený kříž (ČČK) je humanitární společností působící na celém území České republiky - existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumení, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí ČK.

K symbolům ČČK i celého hnutí ČK řadíme základní principy, hesla a znaky.

Základní principy: humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.

Čím se zabýváme?

Výuka první pomoci

Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek Vám nabízí školení a kurzy první pomoci pro děti, mládež, členy ČČK i širokou veřejnost. Jsme držitelem evropského certifikátu pro výuku první pomoci EFAC a máme akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. S výukou první pomoci máme velmi bohaté zkušenosti a v letošním roce jsme vyškolili v první laické pomoci přes 700 osob.

Oceňování dárců

Český červený kříž oceňuje bezpříspěvkové dárce krve medailemi prof. MUDr. Jana Janského( objevitele 4 krevních skupin). Za 10 odběrů bronzovou, za 20 odběrů stříbrnou a za 40 odběrů zlatou medailí. Za 80, 120 a 160 dosažených odběrů pak předává dárcům Zlaté kříže.

Ošacovací středisko

Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek poskytuje sociálně slabým občanům na potvrzení o sociální potřebnosti základní ošacení zdarma.

Zdravotnické dozory

V oblasti první pomoci je tradiční činností ČČK Frýdek-Místek zajišťovaní zdravotnických dozorů na společenských, sportovních, kulturních a podobných akcích.
Tyto dozory lze dohodnout na OS ČČK Frýdek-Místek telefonicky 777 332 518, 777 332 520 nebo e-mailem frydekmistek@cervenykriz.eu, cck-fm@quick.cz.

Aktuálně

| Aktuality

Hotel Sluníčko v Beskydech děkuje dárcům

Hotel Sluníčko v Beskydech děkuje dárcům krve a zdravotníkům. Říká se - můžeš-li pomoci, pak pomoz. Za vaši práci a přínos přijměte naše pozvání. V termínu 5. 3 - 5. 4. 2023 využijte u nás ubytování se slevou 40 %! Přijeďte do Beskyd pod Lysou horu a načerpejte v Hotelu Sluníčko nové síly. Relaxovat můžete aktivně v přírodě nebo třeba ve vířivce, v bazénu či při masáži.

| Aktuality

Jarní kurz 2023 "Zdravotník zotavovacích akcí" je již plně obsazen.

| Aktuality

41.společenský večírek

Dne 3.2.2023 byl pořádán 41.společenský večírek na propagaci dárcovství krve a plazmy, kde byli oceněni dárci Zlatou medailí za 40 bezpříspěvkových odběrů a dárci Zlatým křížem 3. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů za rok 2022. Děkujeme všem zúčastněným dárcům, kteří naše pozvání přijali. Děkujeme všem sponzorům, kteří nám poskytli finanční dar a věcné ceny do tomboly Hyundai Transys Czech, SwissMedicus CZ . Velké díky patří Město Frýdek-Místek a Krevní centrum - Frýdek-Místek, Slezské uzeniny a Marlenka za jejich účast a podporu na této akci. K tomuto slavnostními večeru nám k tanci a dobré náladě hrála skupina Sagar. Foto z této akce ve Fotogalerii

| Aktuality

Doškolovací kurz je již plně obsazen

| Aktuality

PF 2023

| Aktuality

41. společenský ples ČČK Frýdek-Místek na propagaci dárcovství krve

Srdečně Vás zveme na 41.společenský ples.

Rezervace místenek na telefoním čísle 777 332 518, 777 332 520