Český červený kříž
Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek

Oblastní spolek ČČK FM

Český červený kříž (ČČK) je humanitární společností působící na celém území České republiky - existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumení, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí ČK.

K symbolům ČČK i celého hnutí ČK řadíme základní principy, hesla a znaky.

Základní principy: humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.

Čím se zabýváme?

Výuka první pomoci

Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek Vám nabízí školení a kurzy první pomoci pro děti, mládež, členy ČČK i širokou veřejnost. Jsme držitelem evropského certifikátu pro výuku první pomoci EFAC a máme akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. S výukou první pomoci máme velmi bohaté zkušenosti a v letošním roce jsme vyškolili v první laické pomoci přes 700 osob.

Oceňování dárců

Český červený kříž oceňuje bezpříspěvkové dárce krve medailemi prof. MUDr. Jana Janského( objevitele 4 krevních skupin). Za 10 odběrů bronzovou, za 20 odběrů stříbrnou a za 40 odběrů zlatou medailí. Za 80, 120 a 160 dosažených odběrů pak předává dárcům Zlaté kříže.

Ošacovací středisko

Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek poskytuje sociálně slabým občanům na potvrzení o sociální potřebnosti základní ošacení zdarma.

Zdravotnické dozory

V oblasti první pomoci je tradiční činností ČČK Frýdek-Místek zajišťovaní zdravotnických dozorů na společenských, sportovních, kulturních a podobných akcích.
Tyto dozory lze dohodnout na OS ČČK Frýdek-Místek telefonicky 777 332 518, 777 332 520 nebo e-mailem frydekmistek@cervenykriz.eu, cck-fm@quick.cz.

Aktuálně

| Kurzy

Zdravotník zotavovacích akcí 05.11.2021

Zdravotník zotavovacích akcí (40 hodin)

ČČK má na výuku zdravotníků zotavovacích akcí akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Absolventi tohoto kurzu jsou podle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávněni vykonávat zdravotníky na zotavovacích akcích a školách v přírodě.

| Aktuality

Zdravotník zotavovacích akcí

Termín kurzu "Zdravotník zotavovacích akcí" 05.11. - 07.11.2021 + 12.11-13.11.2021.

Pokud máte zájem absolvovat kurz "ZZA" registrujte se v sekci kurzy.

Kurz je kapacitně omezen.

| Aktuality

Letní prázdninový pobyt s ČČK Frýdek-Místek 2021

V letošním roce se nám opět podařil realizovat letní prázdninový tábor pro děti s výukou první pomoci.

Letos jsme zavítali do podhůří Beskyd a to do Kunčic pod Ondřejníkem ve dnech 18.7.2021- 25.7.2021.

Opět si děti i vedoucí užili krásný týden plných her a věříme, že si děti odvezli plno nezapomenutelných zážitků.

Velké díky patří sponzorům - Go Steel Frýdek-Místek , Farmě Python s.r.o., Výrobnímu družstvo VKUS Frýdek-Místek, kteří akci podpořili finančně

a za věcné ceny pro děti děkujeme firmě ADAMPOL Czech s.r.o.

Děkujeme Městské policií Frýdek-Místek a SDH Hukvaldy za připravený program pro děti.

Fotografie z jednotlivých dní na facebooku: Český červený kříž Frýdek-Místek

| Aktuality

Doškolení "Zdravotník zotavovacích akcí" je již plně obsazen.

V tuto chvíli je kapacita kurzu naplněna. Další doškolovací kurz bude na jaře 2022.

| Aktuality

Doškolení "Zdravotník zotavovacích akcí"

Dne 9.10.2021 proběhne na Oblastním spolku Českého červeného kříže doškolení "Zdravotník zotavovacích akcí".

Toto doškolení je určeno pro uchazeče, již absolvovaného 40 hodinového kurzu" Zdravotník zotavovacích akcí", které končí platnost nebo již skončila.

Pokud máte zájem se doškolení zúčastnit, přihlaste se na v sekci Kurzy na doškolení.

| Aktuality

Kurz Moderní ošetřovatelství v praxi

Otevřeli jsme kurzy pro dobrovolný pomocný zdravotnický personál.

Základem úspěšné funkce lůžkových zdravotnických zařízení je dostatek zdravotnického personálu. Existují však situace, kdy množství nemocných vyžadujících zdravotní péči může převýšit kapacitu zdravotnického systému danou jeho personálními možnostmi.

Jednou ze situací, kdy může taková situace nastat jsou například rozsáhlé epidemie infekčních nemocí, aktuálně covid-19. Profesionální zdravotnický personál lze za výjimečných okolností doplnit o poučené laiky, kteří v roli pomocného personálu umožní profesionálům věnovat se více nemocným nebo načerpat síly do další služby. Příprava takového personálu, který pomůže zdravotníkům pečovat o nemocné, je jedním z tradičních úkolů Červeného kříže.

Některá zdravotnická zařízení, vzhledem k očekávanému nárůstu počtu hospitalizovaných, indikovala Českému červenému kříži zájem o školení takového personálu.

Proto ČČK zahajuje pořádání jednodenních kurzů, v nichž se uchazeči seznámí s jednoduchými základy péče o nemocného na lůžku – od obstarání osobní hygieny, přes podávání stravy až po komunikaci s nemocným. Získané dovednosti mohou v případě potřeby být využity těmito dobrovolníky či brigádníky v nemocnicích, sociálních zařízení nebo prostě i doma při péči o blízké.

To všem pomůže odlehčit zdravotnickému systému.

Podrobné informace, podmínky přijetí a samozřejmě i přihlášení do kurzu najdou zájemci na www.zvladnemeto.cervenykriz.eu.