Český červený kříž
Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek

Oblastní spolek ČČK FM

Český červený kříž (ČČK) je humanitární společností působící na celém území České republiky - existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumení, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí ČK.

K symbolům ČČK i celého hnutí ČK řadíme základní principy, hesla a znaky.

Základní principy: humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.

Čím se zabýváme?

Výuka první pomoci

Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek Vám nabízí školení a kurzy první pomoci pro děti, mládež, členy ČČK i širokou veřejnost. Jsme držitelem evropského certifikátu pro výuku první pomoci EFAC a máme akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. S výukou první pomoci máme velmi bohaté zkušenosti a v letošním roce jsme vyškolili v první laické pomoci přes 700 osob.

Oceňování dárců

Český červený kříž oceňuje bezpříspěvkové dárce krve medailemi prof. MUDr. Jana Janského( objevitele 4 krevních skupin). Za 10 odběrů bronzovou, za 20 odběrů stříbrnou a za 40 odběrů zlatou medailí. Za 80, 120 a 160 dosažených odběrů pak předává dárcům Zlaté kříže.

Ošacovací středisko

Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek poskytuje sociálně slabým občanům na potvrzení o sociální potřebnosti základní ošacení zdarma.

Zdravotnické dozory

V oblasti první pomoci je tradiční činností ČČK Frýdek-Místek zajišťovaní zdravotnických dozorů na společenských, sportovních, kulturních a podobných akcích.
Tyto dozory lze dohodnout na OS ČČK Frýdek-Místek telefonicky 777 332 518, 777 332 520 nebo e-mailem frydekmistek@cervenykriz.eu, cck-fm@quick.cz.

Aktuálně

| Kurzy

Zdravotník zotavovacích akcí 16.10.2020

Zdravotník zotavovacích akcí je určen pro:  pedagogické pracovníky, širokou veřejnost, zájemce o výkon funkce zdravotníka   zotavovacích akcí a škol v přírodě.

Využití:        jako zdravotníci zotavovacích akcí, škol v přírodě, lyžařských a turistických  zájezdů, jako zdravotníci na hromadných společenských, kulturních

                     a sportovních akcí.

Kurz je omezen počtem účastníků.

| Kurzy

Doškolení - Zdravotník zotavovacích akcí 19.09.2020

Doškolení je určeno pro ty, kteří již absolvovali kurz "Zdravotník zotavovacích akcí".

Doškolení je limitováno počtem účastníků.

| Aktuality

Termín kurz "Zdravotník zotavovacích akcí" a termín doškolení ZZA

V sekci Kurzy naleznete přihlášky na kurz "Zdravotník zotavovacích akcí" a doškolení "Zdravotník zotavovacích akcí!.

Kurz i doškolení je limitován počtem účastníků.

| Aktuality

Kurz "Zdravotník zotavovacích akcí" je již plně obsazen

| Aktuality

40.společenský večírek na propagaci dárcovství krve

Dne 7.2.2020 byl pořádán 40.společenský večírek na propagaci dárcovství krve, kde byli oceněni dárci Zlatou medailí za 40 bezpříspěvkových odběrů a dárci Zlatým křížem 3. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů. Děkujeme všem zúčastněným dárcům, městu Frýdek-Místek a Krevnímu centru Frýdek-Místek za jejich účast a podporu na této akci. Fotky ve fotogalerií.

| Aktuality

Kurz "Zdravotník zotavovacích akcí" a doškolení "Zdravotník zotavovacích akcí" jaro 2020

V nabídce Kurzy máte již stanoveny datumy a přihláškz, kdy bude probíhat kurz "Zdravotník zotavovacích akcí a doškolení "Zdravotník zotavovacích akcí"