Český červený kříž
Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek

Oblastní spolek ČČK FM

Český červený kříž (ČČK) je humanitární společností působící na celém území České republiky - existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumení, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí ČK.

K symbolům ČČK i celého hnutí ČK řadíme základní principy, hesla a znaky.

Základní principy: humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.

Čím se zabýváme?

Výuka první pomoci

Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek Vám nabízí školení a kurzy první pomoci pro děti, mládež, členy ČČK i širokou veřejnost. Jsme držitelem evropského certifikátu pro výuku první pomoci EFAC a máme akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. S výukou první pomoci máme velmi bohaté zkušenosti a v letošním roce jsme vyškolili v první laické pomoci přes 700 osob.

Oceňování dárců

Český červený kříž oceňuje bezpříspěvkové dárce krve medailemi prof. MUDr. Jana Janského( objevitele 4 krevních skupin). Za 10 odběrů bronzovou, za 20 odběrů stříbrnou a za 40 odběrů zlatou medailí. Za 80, 120 a 160 dosažených odběrů pak předává dárcům Zlaté kříže.

Ošacovací středisko

Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek poskytuje sociálně slabým občanům na potvrzení o sociální potřebnosti základní ošacení zdarma.

Zdravotnické dozory

V oblasti první pomoci je tradiční činností ČČK Frýdek-Místek zajišťovaní zdravotnických dozorů na společenských, sportovních, kulturních a podobných akcích.
Tyto dozory lze dohodnout na OS ČČK Frýdek-Místek telefonicky 777 332 518, 777 332 520 nebo e-mailem frydekmistek@cervenykriz.eu, cck-fm@quick.cz.

Aktuálně

| Aktuality

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Kurz "Zdravotník zotavovacích akcí", který proběhne v listopadu je již plně obsazen.

| Aktuality

Letní prázdninový pobyt s ČČK Frýdek-Místek 2021

V letošním roce se nám opět podařil realizovat letní prázdninový tábor pro děti s výukou první pomoci.

Letos jsme zavítali do podhůří Beskyd a to do Kunčic pod Ondřejníkem ve dnech 18.7.2021- 25.7.2021.

Opět si děti i vedoucí užili krásný týden plných her a věříme, že si děti odvezli plno nezapomenutelných zážitků.

Velké díky patří sponzorům - Go Steel Frýdek-Místek , Farmě Python s.r.o., Výrobnímu družstvo VKUS Frýdek-Místek, kteří akci podpořili finančně

a za věcné ceny pro děti děkujeme firmě ADAMPOL Czech s.r.o.

Děkujeme Městské policií Frýdek-Místek a SDH Hukvaldy za připravený program pro děti.

Fotografie z jednotlivých dní na facebooku: Český červený kříž Frýdek-Místek

| Aktuality

Doškolení "Zdravotník zotavovacích akcí" je již plně obsazen.

V tuto chvíli je kapacita kurzu naplněna. Další doškolovací kurz bude na jaře 2022.

| Aktuality

Doškolení "Zdravotník zotavovacích akcí"

Dne 9.10.2021 proběhne na Oblastním spolku Českého červeného kříže doškolení "Zdravotník zotavovacích akcí".

Toto doškolení je určeno pro uchazeče, již absolvovaného 40 hodinového kurzu" Zdravotník zotavovacích akcí", které končí platnost nebo již skončila.

Pokud máte zájem se doškolení zúčastnit, přihlaste se na v sekci Kurzy na doškolení.

| Aktuality

Kurz Moderní ošetřovatelství v praxi

Otevřeli jsme kurzy pro dobrovolný pomocný zdravotnický personál.

Základem úspěšné funkce lůžkových zdravotnických zařízení je dostatek zdravotnického personálu. Existují však situace, kdy množství nemocných vyžadujících zdravotní péči může převýšit kapacitu zdravotnického systému danou jeho personálními možnostmi.

Jednou ze situací, kdy může taková situace nastat jsou například rozsáhlé epidemie infekčních nemocí, aktuálně covid-19. Profesionální zdravotnický personál lze za výjimečných okolností doplnit o poučené laiky, kteří v roli pomocného personálu umožní profesionálům věnovat se více nemocným nebo načerpat síly do další služby. Příprava takového personálu, který pomůže zdravotníkům pečovat o nemocné, je jedním z tradičních úkolů Červeného kříže.

Některá zdravotnická zařízení, vzhledem k očekávanému nárůstu počtu hospitalizovaných, indikovala Českému červenému kříži zájem o školení takového personálu.

Proto ČČK zahajuje pořádání jednodenních kurzů, v nichž se uchazeči seznámí s jednoduchými základy péče o nemocného na lůžku – od obstarání osobní hygieny, přes podávání stravy až po komunikaci s nemocným. Získané dovednosti mohou v případě potřeby být využity těmito dobrovolníky či brigádníky v nemocnicích, sociálních zařízení nebo prostě i doma při péči o blízké.

To všem pomůže odlehčit zdravotnickému systému.

Podrobné informace, podmínky přijetí a samozřejmě i přihlášení do kurzu najdou zájemci na www.zvladnemeto.cervenykriz.eu.

| Aktuality

Cesta první pomoci

Vydejte se s Českým červeným křížem Frýdek-Místek „Cestou první pomoci“ .

Tak se nazývala akce, která se uskutečnila

v sobotu 5.září v areálu Sokolík s Českým červeným křížem Frýdek-Místek . Na děti čekala spousta zábavných her a soutěží a po splnění úkolů i sladké odměny a věcné ceny. Dospělí i děti se mohli těšit na možnost vyzkoušet si základy první pomoci pod vedením zkušených zdravotníků a záchranářů. K řešení byly připraveny situace s odřeninami, popáleninami, vymknutým kotníkem, pokousáním psem až po bezvědomí. Přítomné čekalo odpoledne plné dobré zábavy, nových vědomostí a ukázek hasičské techniky zakončené oblíbenou pěnou. Proč jsme tuto akci uspořádali. Světový den první pomoci. Světový den první pomoci se od roku 2000 koná vždy druhou sobotu v září. Vyhlašuje jej každoročně Mezinárodní federace červeného kříže a červeného půlměsíce. Do této akce propagující důležitost znalosti první pomoci se zapojuje cca 170 národních společností ČK a ČP ve světě.

Uspořádáním této akce se snažíme řešit neznalost první pomoci ve společnosti ať už u dětí nebo u dospělých jakékoli věkové kategorie. Stále častěji se totiž setkáváme se situacemi v běžném životě, kdy člověk nezná dostatečně první laickou pomoc a ve stresových situacích pak zapomíná i to málo, co se někdy naučil, nebo někde slyšel. Čím více se však budou lidé a zejména děti setkávat s první pomocí zábavnou formou, o to více si těchto důležitých informací a úkonů zapamatují a v situacích vyžadujících poskytnutí první pomoci je pak dobře zúročí. Myslíme si, že názorné ukázky poranění v rámci této akce byly jak pro děti i dospělé velkým přínosem a odnesli si pár důležitých rad, jak poskytnout první laickou pomoc. Děkujeme děvčatům z Městské policie Frýdek-Místek, Dobrovolným hasičům Hukvaldy a Lískovec, Oblastnímu spolku ČČK Ostrava za předvedení sanitního vozu. Velké díky patří lidem, kteří se podíleli jak finančně tak formou odměn pro děti. Zahrady Levandula-Miroslav Kula, Oční centrum Hečková a syn s.r.o., Innogy, náměstek primátora SMFM za sociální oblast Marcel Sikora.

Pár fotografíí v galerií.

Více z akce na facebooku: Český červený kříž Frýdek-Místek v albech "Cesta první pomoci"