Český červený kříž
Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek

Oceňování dárců

Český červený kříž je patronem dárcovství této životadárné tekutiny už od roku 1948. V současnosti si klade za cíl propagovat dárcovství, získávat nové dobrovolníky, a také především morálně vyzdvihnout dárce, kteří poskytují svou krev bez nároku na jakýkoli zisk. Z tohoto důvodu oceňuje bezpříspěvkové dárce krve medailemi prof. MUDr. Jana Janského, objevitele 4 krevních skupin, za 10 odběrů bronzovou, za 20 odběrů stříbrnou a za 40 odběrů zlatou medailí. Za 80, 120 a 160 dosažených odběrů pak předává dárcům Zlaté kříže.

Krůpěj krve
Uděluje se za první odběr. Předává se na transfúzní stanici.
Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 10 odběrů. Ocenění zasílá OS ČČK FM na adresu dárce.
Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 20 odběrů. Ocěnění zasílá OS ČČK FM doporučeně na adresu dárce.

Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 40 odběrů. Předává OS ČČK FM na slavnostním shromáždění.

Zlatý kříž III. Třídy
Uděluje se za 80 odběrů.Předává OS ČČK FM na slavnostním shromáždění, které se koná v roce následujícím po roce dovršení příslušného počtu odběrů.

Zlatý kříž II. Třídy
Uděluje se za 120 odběrů. Předává slavnostně ČČK na celokrajském shromáždění,které se koná v roce následujícím po roce dovršení příslušného počtu odběrů.

Zlatý kříž I. Třídy
Uděluje se za 160 odběrů. Předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění,které se koná v roce následujícím po roce dovršení příslušného počtu odběrů.

Plaketa ČČK Dar krve - dar života
Uděluje se za 250 odběrů. Plaketu předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění (jednou za dva roky).

Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek získává informace o odběrech z:

Krevního centra s.r.o., tř.T.G.Masaryka 495, 738 01 Frýdek-Místek pod které spadájí odběrové místa Havířov - Dlouhá třída 463/7, 736 01 Havířov , Bohumín - Žižkova 306, 735 81 Bohumín , Valašské Meziřičí - Králova 1285,757 01 Valašské Meziřičí, Nový Jičín - Gen.Hlaďo 753/14, 741 01 Nový Jičín, Hranice I.-město Radniční 30,753 01 Hranice, Opava - OC Breda@Weinstein, U Fortny 49/10,746 01 Opava

Nemocnice Třinec, p.o. - hematologicko-transfuzní oddělení, Kaštanova 268,739 61 Dolní Lištná

Rok pro ocenění dárce je od 10. měsíce do 10. měsíce následujícího roku

Pokud má dárce v minulosti evidovanové odběry na jiných transfúzních odděleních, je nutné aby si tyto odběry zaevidoval u příslušného Oblastního spolku ČČK.