Český červený kříž
Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek

Kurzy

Zdravotník zotavovacích akcí 16.10.2020

Zdravotník zotavovacích akcí je určen pro:  pedagogické pracovníky, širokou veřejnost, zájemce o výkon funkce zdravotníka   zotavovacích akcí a škol v přírodě.

Využití:        jako zdravotníci zotavovacích akcí, škol v přírodě, lyžařských a turistických  zájezdů, jako zdravotníci na hromadných společenských, kulturních

                     a sportovních akcí.

Kurz je omezen počtem účastníků.

Doškolení - Zdravotník zotavovacích akcí 19.09.2020

Doškolení je určeno pro ty, kteří již absolvovali kurz "Zdravotník zotavovacích akcí".

Doškolení je limitováno počtem účastníků.