Český červený kříž
Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek

Kurzy

Doškolení - Zdravotník zotavovacích akcí 06.10.2018

Doškolovací kurz určený pro zdravotníky zotavovacích akcí, škol v přírodě, lyžařských a turistických zájezdů, jako zdravotníci na hromadných společenských, kulturních a sportovních akcí. Je určen pro pedagogické pracovníky, širokou veřejnost, zájemce o výkon funkce zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě.

Zdravotník zotavovacích akcí 14.09.2018

Kurz Zdravotníka zotavovacích akcí je určen  pro:  pedagogické pracovníky, širokou veřejnost, zájemce o výkon funkce zdravotníka  zotavovacích akcí a škol v přírodě.

Využití ZZA -  jako zdravotníci zotavovacích akcí, škol v přírodě, lyžařských a turistických  zájezdů, jako zdravotníci na hromadných společenských, kulturních  a sportovních akcí.