Český červený kříž
Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek

Kurzy

Zdravotník zotavovacích akcí 22.09.2017

Zdravotník zotavovacích akcí 22.09.2017

Základní kurz určený pro zdravotníky zotavovacích akcí, škol v přírodě, lyžařských a turistických zájezdů, jako zdravotníci na hromadných společenských, kulturních a sportovních akcí. Je určen pro pedagogické pracovníky, širokou veřejnost, zájemce o výkon funkce zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě.