Český červený kříž
Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek

Aktuality

Kurz Moderní ošetřovatelství v praxi

Otevřeli jsme kurzy pro dobrovolný pomocný zdravotnický personál.

Základem úspěšné funkce lůžkových zdravotnických zařízení je dostatek zdravotnického personálu. Existují však situace, kdy množství nemocných vyžadujících zdravotní péči může převýšit kapacitu zdravotnického systému danou jeho personálními možnostmi.

Jednou ze situací, kdy může taková situace nastat jsou například rozsáhlé epidemie infekčních nemocí, aktuálně covid-19. Profesionální zdravotnický personál lze za výjimečných okolností doplnit o poučené laiky, kteří v roli pomocného personálu umožní profesionálům věnovat se více nemocným nebo načerpat síly do další služby. Příprava takového personálu, který pomůže zdravotníkům pečovat o nemocné, je jedním z tradičních úkolů Červeného kříže.

Některá zdravotnická zařízení, vzhledem k očekávanému nárůstu počtu hospitalizovaných, indikovala Českému červenému kříži zájem o školení takového personálu.

Proto ČČK zahajuje pořádání jednodenních kurzů, v nichž se uchazeči seznámí s jednoduchými základy péče o nemocného na lůžku – od obstarání osobní hygieny, přes podávání stravy až po komunikaci s nemocným. Získané dovednosti mohou v případě potřeby být využity těmito dobrovolníky či brigádníky v nemocnicích, sociálních zařízení nebo prostě i doma při péči o blízké.

To všem pomůže odlehčit zdravotnickému systému.

Podrobné informace, podmínky přijetí a samozřejmě i přihlášení do kurzu najdou zájemci na www.zvladnemeto.cervenykriz.eu.

Cesta první pomoci

Cesta první pomoci

Vydejte se s Českým červeným křížem Frýdek-Místek „Cestou první pomoci“ .

Tak se nazývala akce, která se uskutečnila

v sobotu 5.září v areálu Sokolík s Českým červeným křížem Frýdek-Místek . Na děti čekala spousta zábavných her a soutěží a po splnění úkolů i sladké odměny a věcné ceny. Dospělí i děti se mohli těšit na možnost vyzkoušet si základy první pomoci pod vedením zkušených zdravotníků a záchranářů. K řešení byly připraveny situace s odřeninami, popáleninami, vymknutým kotníkem, pokousáním psem až po bezvědomí. Přítomné čekalo odpoledne plné dobré zábavy, nových vědomostí a ukázek hasičské techniky zakončené oblíbenou pěnou. Proč jsme tuto akci uspořádali. Světový den první pomoci. Světový den první pomoci se od roku 2000 koná vždy druhou sobotu v září. Vyhlašuje jej každoročně Mezinárodní federace červeného kříže a červeného půlměsíce. Do této akce propagující důležitost znalosti první pomoci se zapojuje cca 170 národních společností ČK a ČP ve světě.

Uspořádáním této akce se snažíme řešit neznalost první pomoci ve společnosti ať už u dětí nebo u dospělých jakékoli věkové kategorie. Stále častěji se totiž setkáváme se situacemi v běžném životě, kdy člověk nezná dostatečně první laickou pomoc a ve stresových situacích pak zapomíná i to málo, co se někdy naučil, nebo někde slyšel. Čím více se však budou lidé a zejména děti setkávat s první pomocí zábavnou formou, o to více si těchto důležitých informací a úkonů zapamatují a v situacích vyžadujících poskytnutí první pomoci je pak dobře zúročí. Myslíme si, že názorné ukázky poranění v rámci této akce byly jak pro děti i dospělé velkým přínosem a odnesli si pár důležitých rad, jak poskytnout první laickou pomoc. Děkujeme děvčatům z Městské policie Frýdek-Místek, Dobrovolným hasičům Hukvaldy a Lískovec, Oblastnímu spolku ČČK Ostrava za předvedení sanitního vozu. Velké díky patří lidem, kteří se podíleli jak finančně tak formou odměn pro děti. Zahrady Levandula-Miroslav Kula, Oční centrum Hečková a syn s.r.o., Innogy, náměstek primátora SMFM za sociální oblast Marcel Sikora.

Pár fotografíí v galerií.

Více z akce na facebooku: Český červený kříž Frýdek-Místek v albech "Cesta první pomoci"

Letní prázdninový pobyt s ČČK

Letní prázdninový pobyt s ČČK

Již se stává nepsaným pravidlem, že se opět nám podařil realizovat letní prázdninový tábor s dětmi .

V letošním roce jsme obsadili horskou chatu Bílou v obci Bílá ve dnech dnech 19.7.2020-26.7.2020.

Opět si děti i vedoucí užili krásný týden plných her a odváželi si plno zážítků.

Fotografie z jednotlivých dní na facebooku: Český červený kříž Frýdek-Místek

Roušky

Roušky

Protiepidemická opatření zavedená v ČR – především omezení pohybu osob a další karantenní opatření, omezení vzájemných kontaktů, používání roušek a dalších ochranných prostředků.

Úspěšnost těchto opatření, realizových ať již na základě příkazů či zákazů vydaných orgány veřejné správy nebo na základě doporučení odborníků, je dána jen a pouze úrovní jejich dodržování ze strany nás všech.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek v jarní vlně ušil a vyrobil 4500 roušek.

Chceme poděkovat všem dobrovolníkům a veřejnosti za jejich snahu a ochotu v této situaci pomáhat.

Děkujeme SDH Hukvaldy - akce "sousedská výzva" za jejich výrobu roušek, Pavlu Tajdušovi, Lumíru Balharovi a soukromé škole PrimMat - sourozencům Fajkusovým za výrobu plastových klipu k rouškám, DDM Vratimov za dodání roušek, které vytvořili vlastními silami a celému kolektivu MŠ Pohádka

Děkujeme Městu Frýdek-Místek za dodání roušek od občanů, které jsem distribuovali dále potřebným.

Bavlněné roušky si mohla veřejnost vyzvednout na sídle OS ČČK Frýdek-Místek.

Dále roušky byly distribuovány pro klienty do nemocnic, hospiců, sociálních zařízení.

OS ČČK Frýdek-Místek ve spolupráci se Statutárním městem Frýdek-Místek zajišťovali pomoc seniorům a osamělých lidem - nákupy potravin, hygienických potřeb a léku.

Celý tento projekt doprovázela skvělá spolupráce s Magistrátem města Frýdek-Místek a především nezištné zapojení našich dobrovolníků, kteří neváhali pomoci i v této krizové a náročné situaci.

Fotky ve fotogalerií

40.společenský večírek na propagaci dárcovství krve

40.společenský večírek na propagaci dárcovství krve

Dne 7.2.2020 byl pořádán 40.společenský večírek na propagaci dárcovství krve, kde byli oceněni dárci Zlatou medailí za 40 bezpříspěvkových odběrů a dárci Zlatým křížem 3. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů. Děkujeme všem zúčastněným dárcům, městu Frýdek-Místek a Krevnímu centru Frýdek-Místek za jejich účast a podporu na této akci. Fotky ve fotogalerií.

Oceněni dárci v Třinci 2019

Dne 25.11.2019 Český červený kříž Frýdek-Místek ocenil dárce z Třinecka, kteří darují krev či plazmu v Nemocnici Třinec - Sosna.
Bylo oceněno 47 dárců Zlatou medailí za 40 odběrů a 35 dárců Zlatým křížem 3.třídy za 80 odběrů. Děkujeme dárcům OS ČČK Frýdek-Místek

Fotografie z ocenění najdete ve fotogalerií.

Soutěž družstev Mladých zdravotníku 2019

Okresní kolo družstev mladých zdravotníků 2019 Frýdek-Místek

Ve čtvrtek 25.4. 2019 proběhlo na 7.ZŠ Frýdek-Místek okresní kolo Družstev mladých zdravotníků, které pořádá Český červený kříž. Okresního kola se zúčastnilo 15 družstev z toho 5 družstev z I.stupně a 10 družstev z II.stupně.
Soutěžící prokazovali své znalosti při ošetřování raněných, kteří měli dokonale namaskovaná zranění. Úkoly plnili na čtyřech stanovištích, tři z nich se týkaly konkrétních poranění. Děti ošetřovaly krvácení z nosu, odřeniny, bezvědomí, mdlobu, vymknutý kotník a další zranění. Na posledním stanoviští na ně čekal transport zraněných a obvazová technika pomocí šátků.
V okresním kole postupuje
I.stupně – ZŠ Nová Ves družstvo „A“ Frýdllant nad Ostravicí
II.stupně – ZŠ Dobrá družstvo „A“

Fotografie ze soutěže ve fotogalerií.

Soutěž družstev mladých zdravotníků


ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, Oblastní spolek, ul. 1.máje 2318, 738 01 Frýdek Místek

·Tel. : 777 332 518 ·777 332 520 ·E-mail:cck-fm@quick.cz · www.cckfm.cz

·facebook: Český červený kříž Frýdek-Místek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE OS ČČK FRÝDEK – MÍSTEK PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

SOUTĚŽ DRUŽSTEV MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

Soutěž družstev MZ - I. a II. stupeň: čtvrtek 25.dubna 2019 v 15°° hodin

7. základní škola, ul.1.máje 1700, Frýdek – Místek

Uzávěrka přihlášek do soutěže je do 08.04.2019. Žádáme paní učitelky zdravotnice, aby zaslaly přihlášky a tím potvrdily účast v daném termínu na adresu:

Oblastní spolek ČČK, ul.1.máje 2318, 738 01 Frýdek – Místek, nebo e-mailem: cck-fm@quick.cz

Věříme, že účast na soutěži družstev MZ bude jako každoročně vysoká a děkujeme p. učitelkám za jejich přípravu.

Pokud se zúčastní soutěže ze školy více hlídek, prosíme o zkopírování přihlášky.

Po obdržení přihlášek do soutěže družstev MZ Vám budou zaslány prezenční listiny

pro soutěžní družstvo a další informace o soutěži.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek – Místek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-zde odstřihněte-

PŘIHLÁŠKA - SOUTĚŽ DRUŽSTEV MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ dne 25.04.2019

Adresa ZŠ (ulice, č.p.,PSČ,telef.číslo)………………………………………….…….…....

………………………………………….………………………………………………………

STUPEŇ HMZ: (zakroužkujte) I.stupeň II.stupeň

Místo konání soutěže: 7.základní škola FM, ul.1.máje 1700, Frýdek – Místek

Učitel zdravotník (příjmení, jméno) ………………………………………………..……..

Email: ……………………………………………. tel.: ……………………………………

Doškolení " Zdravotník zotavovacích akcí" 9.3.2019

Doškolení "Zdravotník zotavovacích akcí" je již plně obsazen.

Kurz Zdravotníka zotavovacích akcí

Kurz"Zdravotník zotavovacích akcí" je OBSAZEN.

Letní prázdninový pobyt 2019 pro děti s OS ČČK Frýdek-Místek

Letní prázdninový pobyt 2019 pro děti s OS ČČK Frýdek-Místek

Letní prázdninový pobyt pro děti s OS ČČK Frýdek-Místek, kde se děti během pobytu plných her a zábavy pod vedením instruktorů a členů ČČK Frýdek-Místek seznámí se základy první předlékařské pomoci.

Prázdninový pobyt je určen pro děti od 6let - 15let.

39.společenský večírek na propagaci dárcovství krve 8.2.2019

39.společenský večírek na propagaci dárcovství krve 8.2.2019

Oblastní spolek ČČk Frýdek-Místek pořádá 39.společenský večírek dne 8.2.2019 v Národním domě ve Frýdku-Místku na propagaci dárcovství krve. Prodej vstupenek zahájen. Bližší info na tel: 777 332 518, 777 332 520 nebo na e-mail: cck-fm@quick.cz

Kurz Zdravotníka zotavovacích akcí a doškolení Zdravotník zotavovacích akcí je již plně obsazen !!!

Pohádková první pomoc 2018

Pohádková první pomoc 2018

Český červený kříž Vás srdečně zve na akci Pohádková první pomoc 2018, která se bude konat 22.6.2018 v době od 15:00-18:00 v areálu Sokolík.

Naučte sebe a své děti poskytovat první pomoc s pohádkovými bytostmi.

Nabídka kurzu "Zdravotník zotavovacích akcí" a doškolení ZZA

Český červený kříž Frýdek -Místek pořádá kurz "Zdravotníka zotavovacích akcí" a doškolení "Zdravotníka zotavovacích akcí ". Kurz je limitován počtem účastníků.

Přihlášky posílejte do 25.6.2018

Společenský večírek 2018

Společenský večírek 2018

Zahájen prodej lístků 3.1.2018 na společenský večírek OS Českého Červeného kříže Frýdek-Místek.

Sbírka ošacení pro osoby sociálně slabé a osoby bez přístřeší 22.9-23.9.2017

Český červený kříž prosí občany Frýdku-Místku, zda-li mají nepotřebné teplé pánské oblečení (rifle, podvlíkačky, mikiny, bundy,trika s dlouhými rukávy, ponožky, spodní prádlo) a již je nevyužijí,přijmeme je pro osoby sociálně slabé a osoby bez přístřeší na Oblastním spolku Českého červeného kříže na ul.1.Máje 2318.
Příjem zboží 22.9.-23.9.2017 od 9:00- 18:00, v úřední dny Po,St od 8:30-15:30 nebo po telefonické domluvě.
Děkujeme

Děkovné uznání OS ČČK FM

Dne 9.května 2016 u příležitosti oslav Světového dne Červeného kříže pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha v hlavním sále Valdštejného paláce jsme převzali děkovné uznání OS ČČK Frýdek-Místek za obětovost při poskytování pomoci migrantům.

3. ročník Frýdek-Místek na kole

3. ročník Frýdek-Místek na kole

Dne 14.května jsme se zúčastnili 3.ročníku Frýdek-Místek na kole.
Na této akci jsme byli požádání o spolupráci a vytvořili jsme stanoviště s první pomoci.
V letošním roce jsme požádali o spolupráci Sbor dobrovolných hasičů z Pazderné, kteří si vytvořili své soutěžní stanoviště.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další ročník.

Více fotek ve fotogalerií nebo na facebooku.

37. společenský večířek

37. společenský večířek

Zahájen prodej lístků na 37.společenský večířek.