Český červený kříž
Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek

Zdravotník zotavovacích akcí 16.10.2020


ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Oblastní spolek, ul.1.máje 2318, 738 01 Frýdek – Místek

Tel. 777 332 518, E-mail: cck-fm@quick.cz, facebook: Český červený kříž Frýdek-Místek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurz „ ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ“

se uskuteční v termínech: 1.část 16.10.2020 (16°°- 19°° hodin)

17.10.2020 ( 8°°- 18°° hodin)

18.10.2020 ( 8°°- 18°° hodin)

2.část 07.11.2020 ( 8°°- 18°° hodin)

08.11.2020 ( 8°°- 15°° hodin)

Místo konání: Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek

ul. 1.Máje 2318, 738 01 Frýdek-Místek

Určeno pro: pedagogické pracovníky, širokou veřejnost, zájemce o výkon funkce zdravotníka

zotavovacích akcí a škol v přírodě.

Využití: jako zdravotníci zotavovacích akcí, škol v přírodě, lyžařských a turistických

zájezdů, jako zdravotníci na hromadných společenských, kulturních

a sportovních akcí.

Ukončení školení: závěrečné testy, předání průkazu a „Osvědčení o absolvování kurzu“.

Cena školení: „Zdravotník zotavovacích akcí“ 2.500,- Kč

Délka platnosti průkazu: neomezená

Povinné doškolení: 1 x za 4 roky

Platbu můžete uhradit hotově v den zahájení školení, nebo fakturou na základě objednávky vysílající organizace.

PŘIHLÁŠKA

Zaslat zpět, nebo potvrdit telefonicky 777 332 518, nebo E-mail cck-fm@quick.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdravotník zotavovacích akcí 16.10. + 17.10. + 18.10.2020 + 07.11. + 08.11.2020

Jméno, příjmení: ………………………………….….. Datum narození: …………………….

Bydliště: …………………………. Okres: ..………..…..………….….. PSČ: ………..

email: ……………………….……. Telef.kontakt: …...…………..………

Vysílající organizace + adresa: ………………………….…………………...…………………

Kurz již proběhl.